Pagdating ng araw Chat femdom marc

May tatlong uri ng pagsusuri na maari mong subukan para malaman mo kung buntis ka ng aba o hindi.

Makatutulong ito saiyo na makapaghanda ng mas maaga. May dalawang uri ng pagsususuri sa dugo ang pwedeng isagawa sa isang buntis o nagdududa na buntis. Ang maganda sa pagsusuring ito ay sapagkat maaari ka nang magkaroon ng malinaw na resulta pito hanggang 12 araw matapos kang makipagtalik ng walang proteksiyon.

Kaya ang tanong ay ito: ilang araw bago malaman na buntis ang isang babae?

Paano natin malalaman kung buntis nga ba siya o hindi?

bathroom-blowjob

Ang hindi gaanong maganda sa pregnancy test gamit ang ihi ay hindi palaging tama ang resultang ibinibigay nito.

Maliban diyan, imposibleng malaman mo na buntis ka sa pagkakataon ng pertilisasyon.

literaturwerkstatt-gifhorn.de

94 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>